Giao dịch Forex - Vàng

Phân tích thị trường Forex - Vàng và thảo luận chiến lược giao dịch các cặp tiền tệ hằng ngày
Bitcoin với Three White Soldiers: Tâm lý hưng phấn khi 4 quỹ Bitcoin ETFs có khả năng được thông qua. Cơ hội tham gia mua vào BTCUSD với mục tiêu $64869, R:R = 1:6 Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: Bitcoin với Three White Soldiers: Tâm lý hưng phấn khi 4 quỹ Bitcoin ETFs có khả năng được thông qua Đọc phân tích
Cổ phiếu VRC xuất hiện mô hình Vai - Đầu Vai ngược với sự hỗ trợ của EMA Crossover. Cơ hội tham gia thị trường chứng khoán cơ sở Việt Nam với vốn 800.000đ với tỷ lệ Risk:Reward = 1:3.7 Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: Cổ phiếu VRC: Mô hình Vai – Đầu Vai ngược xuất hiện!? Đọc phân tích
Dự báo xu hướng Giá Vàng - XAUUSD Quý 4 năm 2021 có tiềm năng phục hồi về $1800/oz sau đó sụt giảm xuống $1679/oz vào tháng 12-2021. Cơ hội giao dịch Vàng với R:R = 1:9 Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: Dự báo xu hướng Giá Vàng – XAUUSD Quý 4 năm 2021: Giằng co khi rủi ro nửa vời Đọc phân tích
Giá Vàng - XAUUSD ngày 24-09-2021 RSI tiêu cực, EMA phân kỳ mạnh báo hiệu nguy cơ Downtrend tiếp diễn. Cơ hội giao dịch XAUUSD với mục tiêu $1669.69/oz Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: Giá Vàng – XAUUSD ngày 24-09-2021: Downtrend đã rõ!? Đọc phân tích
Bitcoin - BTCUSD ngày 21-09-2021 có khả năng tiếp cận đường xu hướng giảm lần 3 và biến động theo Vai - Đầu - Vai thuận. Cơ hội giao dịch Bitcoin với R:R = 1:22 Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: Bitcoin – BTCUSD ngày 21-09-2021: Tiếp tục biến động theo Vai – Đầu – Vai? Đọc phân tích
Dự báo GBPUSD tháng 09-2021 đà tăng có thể trở lại nhưng cần đề phòng quá trình tích luỹ trong dài hạn. Chiến lược giao dịch GBPUSD tháng 09-2021 với R:R = 1:5 Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: Dự báo GBPUSD tháng 09-2021: Đà tăng trở lại!? Đọc phân tích
Cổ phiếu CDN tháng 09-2021 có khả năng kiểm tra hỗ trợ. Cơ hội mua vào CDN và kỳ vọng tiềm năng ngành Cảng biển 2021 - 2023. Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: Cổ phiếu CDN tháng 09-2021 (CTCP Cảng Đà Nẵng): Kiểm tra hỗ trợ và cơ hội mua vào!? Đọc phân tích
CADJPY ngày 04-08-2021 xuất hiện Mô hình Vai - Đầu - Vai thuận nhưng có hỗ trợ mạnh bởi EMA200. Chiến lucowj giao dịch với R:R = 1:6.8 Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: Chart Art: CADJPY ngày 04-08-2021 với Vai – Đầu – Vai!? Đọc phân tích
Bitcoin - BTCUSD ngày 19-07-2021 xuất hiện Bearish Pennant và nguy cơ Dump về $26669. Cơ hội giao dịch với R:R = 1:13 Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: Bitcoin – BTCUSD ngày 19-07-2021: Bearish Pennant và nguy cơ Dump Đọc phân tích
Top