[CẬP NHẬT] Bitcoin – BTCUSD ngày 21-09-2021: Tiếp tục biến động theo Vai – Đầu – Vai?

Bitcoin - BTCUSD ngày 21-09-2021 có khả năng tiếp cận đường xu hướng giảm lần 3 và biến động theo Vai - Đầu - Vai thuận. Cơ hội giao dịch Bitcoin với R:R = 1:22

Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: BitcoinBTCUSD ngày 21-09-2021: Tiếp tục biến động theo Vai – Đầu – Vai?

 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top