[CẬP NHẬT] Bitcoin – BTCUSD ngày 22-06-2021: Nguy cơ tạo đáy thấp dần

Bitcoin - BTCUSD ngày 22-06-2021 nguy cơ tạo đáy thấp dần sau cú Big Movement và có EMA Crossover theo hướng giảm, bear in control. Cơ hội giao dịch với R:R = 1:17

Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: BitcoinBTCUSD ngày 22-06-2021: Nguy cơ tạo đáy thấp dần

 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top