[CẬP NHẬT] Bitcoin – BTCUSD tháng 01-2022: Xu hướng giảm D1 hiện hình!?

Bitcoin - BTCUSD tháng 01-2022 xuất hiện Long-term EMA Crossover giảm nguy cơ giảm trong trung và dài hạn. Chiến lược chờ bán tại $47269 với mục tiêu $19996, R:R = 1:22

Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: BitcoinBTCUSD tháng 01-2022: Xu hướng giảm D1 hiện hình!?

 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top