[CẬP NHẬT] Bitcoin với Three White Soldiers: Tâm lý hưng phấn khi 4 quỹ Bitcoin ETFs có khả năng được thông qua

Bitcoin với Three White Soldiers: Tâm lý hưng phấn khi 4 quỹ Bitcoin ETFs có khả năng được thông qua. Cơ hội tham gia mua vào BTCUSD với mục tiêu $64869, R:R = 1:6

Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: Bitcoin với Three White Soldiers: Tâm lý hưng phấn khi 4 quỹ Bitcoin ETFs có khả năng được thông qua

 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top