[CẬP NHẬT] Cổ phiếu BID năm 2022 breakout tam giác tích luỹ 2 năm, mục tiêu 72.000đ/cp!?

Cổ phiếu BID năm 2022 breakout tam giác tích luỹ 2 năm, có khả năng hướng tới mục tiêu 72.000đ/cp. BID là cổ phiếu đầu tư dài hạn trong 3-5 năm với Risk:Re-ward là 1:9. Cơ hội để mua vào BID với giá tối ưu nhất.

Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: Cổ phiếu BID năm 2022 breakout tam giác tích luỹ 2 năm, mục tiêu 72.000đ/cp!?

 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top